top of page

Algemene voorwaarden Welektro

Hieronder vind u onze algemen voorwaarden

Samenvatting Huisregels Welektro Solaringenieur:

 • Wélektro staat voor kwaliteit en betrouwbaarheid.

 • Er is bij ons een diepgaande kennis beschikbaar welke wordt omgezet naar de beste keuze in zonne-energie voor de klant.

 • Wij nemen de tijd die nodig is om uw installatie perfect af te werken. 

 • Onze producten en fabrikanten zijn door ons geselecteerd op de volgende criteria: 

  • Minimaal 10 jaar ervaring in solarbranche

  • Minimaal wereldwijde levering

  • Minimaal 1000 medewerkers werkzaam 

  • Minimaal in top 50 beste panelen/omvormers wereldwijd

 • AC-beveiliging voor de duurzaamheid van de omvormer en bescherming van de opbrengsten.

 • Wij verzorgen ook service na de verkoop. Uw systeem wordt in de gaten gehouden door Wélektro en Enphase Energy indien u hier prijs op stelt.

 • Wij willen u overtuigen en u laten inzien dat zonne-installaties geïnstalleerd door Wélektro betere resultaten halen dan het gemiddelde. 


Leveringsvoorwaarden :

 1. Voor zover niet expliciet anders schriftelijk is overeengekomen, zijn op onze aanbieding en leveringen van toepassing de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 2007.

 2. Ontwerp, installatie en oplevering geschied conform de voorgeschreven normen zoals:

  1. NEN1010 

  2. NPR9090

  3. NEN-EN-IEC 62446

  4. NEN7250

 3. Onze prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 4. Levertijd nader overeen te komen.

 5. Betaling binnen 2 dagen na oplevering. (GEEN AANBETALING!) Leverdatum wordt tijdig gecommuniceerd.

 6. Eigendomsvoorbehoud: Alle door Welektro geleverde zaken blijven eigendom van Welektro tot op het moment dat koper volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Welektro uit hoofde van enige met Welektro gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken of het verrichten van werkzaamheden of diensten, vorderingen terzake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.

 7. In verband met het afschaffen van de BTW teruggave regeling en het invoeren van het BTW-nultarief per 1 januari 2023, hoeft u geen btw meer te betalen. In onze offertes blijven wij de bedragen exclusief en inclusief btw vermelden. Bij facturatie zullen wij het offertebedrag exclusief btw vermelden. Let op: Dit is alleen voor particulieren en tot een maximaal vermogen van 15.000 wattpiek. Komt u hier boven, dan geld de Meldplicht voor zonnepaneelhouders. Meer hierover kunt u terugvinden op de Wiki pagina op onze website!

 8. De garantie periode voor de elektrische installatie bedraagt 60 maanden.

 9. Garantie op panelen en omvormers conform fabrieksgarantie.

 10. Plaatsing zal plaats vinden op de afgesproken datum indien de weersomstandigheden dit toe laten. (Monteur bepaald ten alle tijden of het veilig is om het dak op te gaan) Indien mogelijk zullen we een dag van te voren bekijken wat de weersomstandigheden zijn en u tijdig informeren mocht de plaatsing niet doorgaan.

 11. Wélektro is verantwoordelijk voor een veilige manier van werken en bepaald per locatie op welke wijze de werkzaamheden worden uitgevoerd (steiger , collectieve dakrandbeveiliging en/of hoogwerker)

 12. Wélektro is verantwoordelijk voor een juiste en degelijke montage op uw dak, hiervoor bepalen wij op welke wijze de panelen gemonteerd worden en met welke bevestigingsmaterialen.

 
Algemene uitsluitingen indien van toepassing (tenzij anders vermeld en/of opgenomen in de prijs) :
 

 • Exclusief sloop-, timmer-, afsmeer-, schilder-, (her)bestratings-, aanvul- en graafwerkzaamheden.

 • Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle aanvragen en kosten verband houdend met de voor het werk noodzakelijke vergunningen en lokaal aanvullende eisen gesteld vanuit overheids- en/of nutsbedrijf wege, hier vallen ook de entree- en aansluitkosten voor de energiebedrijven onder (indien van toepassing)

 • Door vervanging van de complete meterkast (indien van toepassing) naar de huidige norm- en regelgeving, kunnen zwakke plekken in uw installatie zichtbaar worden, die tot dan toe onzichtbaar waren. Bijvoorbeeld door toepassing van aardlekschakelaars. Het oplossen van dergelijke zwakke schakels in uw installatie behoort niet tot de hierboven genoemde prijs. Uiteraard kunnen wij van dienst zijn, een meerprijs zal worden overlegd voor akkoord, alvorens wij deze werkzaamheden uitvoeren.

 • Lekkage aan het dak welke niet door installatie van de zonnepanelen is ontstaan valt buiten onze garantie.

Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven (ALIB 2024 Techniek Nederland:

2013

15.000+

350.000+

8,4 GwH+

Opgericht

Projecten 

opgeleverd

Zonnepanelen

geplaatst

Duurzaam

bespaard

Erkend en vertrouwd

Contact

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor een geheel vrijblijvend advies op uw locatie kunt u onderstaand formulier gebruiken,

e-mailen via info@welektro.nl of bellen met
030 696 63 82. We kunnen dan snel een afspraak maken om te zien hoe en waar u kunt besparen.

Onze levertijd bedraagt op dit moment 4 tot 6 weken!

Vraag een adviesgesprek aan

Hartelijk dank voor uw aanvraag, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Wij zijn Welektro

Noord IJsseldijk 95 D
3402 PG IJsselstein

T: 030 - 696 63 82
E: info@welektro.nl

KvK-nummer 57842590
BTW-nummer NL001940495B80
Bank NL10ABNA0592609561

Wij zijn niet altijd telefonisch bereikbaar, maar als u een email stuurt dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op!

Werken bij Welektro?

Wij zijn altijd op zoek naar talenten op gebied van elektro/installatietechniek.

Ben jij zo iemand? Email ons dan via info@welektro.nl

bottom of page