Wiki-lektro 

Voor als u nog meer wilt weten!

ALGEMEEN

Bij Welektro beschikken wij over een ruime mate van technische kennis. Als eerste uiteraard onze elektrotechnische kennis. Met bijna 40 jaar praktijk ervaring, voldoende scholing en training, zijn wij in staat tot het komen van oplossingen, het voorkomen van problemen. Onze kennis reikt van elektrotechniek in woningbouw, utiliteitsbouw, verdelers, zonnestroom, LED verlichting en energiebesparende maatregelen, waarbij zonnestroom onze specialisatie is.

 

Samen met onze vakmannen die de installaties realiseren, beschikken wij over meer dan 50 jaar praktijkervaring in zonnestroom installaties. Met ons team zijn wij in staat om zonnestroomsystemen bij zowel de consument als bij de zakelijke klanten te verzorgen. Of het nu om een systeem gaat van 4 panelen, of een groot zakelijke installatie met meer dan 6000 panelen... wij zijn uw partner, van advies tot oplevering, service en onderhoud!

 

 
TECHNISCH

 

 

Zonnepanelen

Soorten zonnepanelen
Er zijn relatief grote verschillen tussen zonnepanelen qua kwaliteit, materiaal, levensduur en opwekvermogen.

De markt kent een drietal typen zonnepanelen:
1. Poly Crystaline zonnepanelen
2. Mono Crystaline zonnepanelen
3. Amorpheus zonnepanelen (dunne film techniek)

Poly Crystaline
De Poly Crystaline zonnepanelen hebben een wat vlekkerig blauw uiterlijk en dat komt omdat ze zijn gemaakt van meerdere silicium kristallen. Deze vloeien tijdens het productieproces in elkaar over. Doordat de kristallen allemaal anders zijn, ontstaat dit kleurverschil. De Poly Crystaline panelen kennen een wat lagere opbrengst en hebben een wat kortere levensduur ten opzichte van de Mono Crystaline panelen.

Mono Crystaline
De Mono Crystaline panelen zijn wat duurder, maar kennen ook een hoger rendement en langere levensduur. Ze worden gemaakt uit 1 silicium kristal en kennen hierdoor geen breukvlakken. De kleur is zeer donkerblauw of zwart, maar altijd egaal van kleur. Meestal word een langere garantie gegeven op mono Crystaline panelen, en ze hebben een hoger opwekvermogen.

Amorpheus

De dunne film zonnepanelen, zijn de goedkoopste zonnepanelen. Er is echter een groot nadeel: het opgewekte vermogen per vierkante meter is zeer laag, vaak zelfs minder dan 50% ten opzichte van de andere zonnepanelen. Hierdoor is de prijs per m2 opwekking groter, en voor de Nederlandse markt op dit moment niet interessant.

 

Waarom zijn onze panelen technisch gezien de tijd vooruit? Omdat wij werken met panelen die meteen wisselstroom leveren! Een standaard zonnepaneel produceert gelijkstroom. Deze gelijkstroom moet worden omgezet in bruikbare wisselstroom waar  onze huishoudelijke apparaten op werken. Verdere uitleg hierover vind u terug bij onze uitleg over zonnepanelen.

 

Het wisselvallige en vochtige klimaat in Nederland stelt hoge eisen aan de kwaliteit van zonnepanelen. Wélektro kiest daarom voor kwaliteitsmerken voor iedere component van het zonnepaneel zodat de zonnepanelen beter bestendig zijn t.o.v. deze materiaalonvriendelijke klimaatomstandigheden en een langere levensduur kennen, tezamen met een maximaal opwekvermogen.

Ook aan het uiterlijk is gedacht. De zonnepanelen  worden standaard volledig zwart geleverd. Andere kleuren zijn ook mogelijk, maar vaak tegen een forse meerprijs.

Garanties:

  • Productgarantie zonnepaneel: 10-25 jaar, afhankelijk van merk

  • Vermogensgarantie op 90% : 12 jaar

  • Vermogensgarantie op 80% : 25-30  jaar, afhankelijk van merk

Technische data:

  • Afmetingen: 1680 x 990 x 35 mm tot 330 wp, of 1780 x 1045 x 40 mm vanaf 330 wp.

  • Monocrystalline zonnecellen, full black

 
 
Omvormers
Welektro over (string) omvormers

Een standaard zonnepaneel produceert gelijkstroom. Deze gelijkstroom moet worden omgezet in bruikbare wisselstroom waar onze huishoudelijke apparaten op werken. Bij traditionele parallel geschakelde zonnepanelen wordt de opgewekte gelijkstroom via gelijkstroomkabels vervoerd naar de zogenaamde string omvormer. Deze string omvormer zet de gelijkstroom om in bruikbare wisselstroom. Vanwege de grootte en het geluid dat geproduceerd wordt, zal deze omvormer meestal op zolder geplaatst worden.

Helaas is deze string omvormer tevens de zwakke schakel van het systeem. Het grootste nadeel van een dergelijke serieel geschakelde installatie is dat wanneer er op één deel van het zonnepaneel schaduw valt, alle andere panelen ook minder gaan genereren en de opbrengst van uw gehele systeem dramatisch zakt. Dit omdat uw zonnepanelen in serie zijn aangesloten. Vergelijk het maar met kerstverlichting. Wanneer één lampje uitvalt, valt de hele serie uit.

Daarnaast hebben stringomvormers en centrale omvormers met optimizers, een beperkte levensduur. De goedkopere merken hebben een levensduur van 8 tot 10 jaar, en de duurdere merken een levensduur van 10 tot 12 jaar. Uiteraard kunt u bij de meest fabrikanten langere garanties bijkopen. U heeft echter altijd een wettelijk recht op garantie, ook na de door de fabrikant opgegeven garantieperiode, dus is het bijkopen van garantie vaak een commerciele en marketing kwestie.
Echter, garantie geld nooit op einde levensduur van de omvormer. Als uw omvormer aan het eind van de garantieperiode “op” is, dan geld de fabrieksgarantie niet.

Welektro werkt met zonnepanelen van diverse merken zoals o.a. DMEGC, Trina Solar, Peimar, LG, etc. Deze zonnepanelen worden door ons voorzien van de Enphase Micro omvormers en leveren meteen wisselstroom. Hierdoor is de string omvormer niet meer nodig.

De zonnepanelen worden parallel geschakeld zodat de panelen elkaar onderling niet beïnvloeden. In plaats van 1  grote centrale omvormer, zit er een kleine micro omvormer achter ieder paneel gemonteerd. Deze Enphase micro omvormer levert meteen wisselstroom, en kennen een veel snellere opstarttijd dan de stringomvormer. De zwakke schakel is hiermee geëlimineerd en de opbrengst van uw zonnepanelen zal stijgen met 10 tot 15%! Daarnaast is de levensduur en garantieperiode bij Enphase vastgesteld op minimaal 25 jaar! U heeft dus geen herinvestering nodig na 10 jaar om uw installatie in bedrijf te kunnen houden.

 

 

 

Onderconstructie

Voor de montage van de zonnepanelen op uw dak, maken wij gebruik van diverse merken onderconstructie. Onze voorkeur gaat zoveel mogelijk uit naar de materialen van Solar Construct Nederland. Deze fabrikant heeft een bewezen staat van dienst en levert uitsluitend hoogwaardige componenten voor ieder daktype, zowel plat als schuin.

In sommige gevallen wijken we uit, maar ook dan kiezen voor gedegen kwaliteit van bijvoorbeeld Esdec of van der Valk.

Alle onderconstructies zijn windtunnel getest en volledig gecertificeerd en kennen 20 jaar garantie.

 
 
​Subsidies

Op dit moment zijn er voor particuliere aanschaf van zonnepanelen, geen landelijke subsidie mogelijkheden. Wel kunt u informeren in uw eigen gemeente of er lokale subsidiemogelijkheden zijn. Voor zakelijke klanten zijn er wel diverse subsidiemogelijkheden zoals SDE++, KIA en MIA. Voor deze mogelijkheden kunt u het best overleggen met uw boekhouder of accountant.

 
 
BTW teruggave

Voor particulieren geld nog steeds de mogelijkheid om de btw over de aanschaf van uw zonnestroom systeem terug te vragen. Wij kunnen dit traject voor u verzorgen via onze BTW teruggave service.

 
 
Zonnepanelen en verzekeraars

Verzekeraars worden steeds veeleisender als het gaat om het verzekeren van uw zonnestroom systeem. Informeert u bij uw eigen verzekeraar wat eventuele gevolgen zijn als u zonnepanelen laat monteren. Sommige verzekeraars bieden een standaard dekking onder de opstalverzekering, andere verzekeraars bieden een aparte verzekering. De verzekeraar betrekken bij uw voornemen om zonnepanelen te laten monteren, kan in ieder geval nooit kwaad.

 
 
Aanvullende eisen verbond van verzekeraars

Het Verbond van Verzekeraars heeft een document opgesteld met daarin technische informatie. Dit document, met de naam Preventiebrochure Zonnepanelen, is voorzien van informatie over zonnepanelen, aandachtspunten rondom bouwkundige voorschriften en de risico’s en gevaren bij de aanwezigheid van zonnepanelen op en rondom het gebouw.

Bij Wélektro volgen wij ten alle tijden de landelijk geldende normen, voorschriften en eisen voor zonnestroom installaties, en houden wij sterk rekening met de aanvullende eisen van verzekeraars.

Zo is het toepassen van Micro Omvormers van Enphase een belangrijk onderdeel om tegemoet te komen aan de eisen van verzekeraars, of beter gezegd: Het toepassen van Enphase componenten is de meest veilige manier en over het algemeen de enige manier om nagenoeg alle risico’s op vlambogen, brandgevaar, overspanning, isolatiefouten en hoge DC spanningen te voorkomen.

 
 
Certificaten

Bij Wélektro doen wij er alles aan om up to date te blijven als het gaat om opleidingen, productkennis en certificeringen.

 

InstallQ

Welektro beschikt over de laagspanningserkenning van InstallQ, voorheen beter bekend als KVINL. Deze erkenningsregeling is niet te behalen na een eenvoudige cursus van een paar dagen. Men dient te beschikken over een gedegen vakinhoudelijk opleidingsniveau met aantoonbare ervaring. Een diploma als Technicus of Technisch Beheerder is noodzakelijk.

De erkenning voor Zonnestroom staat in de planning voor februari 2020. Deze erkenning is naar onze mening slechts een kleine aanvulling en ondergeschikt aan de laagspanningserkenning. Deze erkenningsregeling wordt in 2021 aangepast en gekoppeld aan de Laagspanningserkenning.

Door deze erkenning zijn wij bevoegd om voor iedere installatie een Conformiteitsverklaring af te geven.

Wat is het nut van een conformiteitsverklaring?

  • Kan van belang zijn bij problemen met de installatie. Bijvoorbeeld als de installatie de gebruikers in een onveilige situatie brengt, of schade veroorzaakt. De conformiteitsverklaring is een belangrijk document voor verzekeraars of bij juridische kwesties.

  • Een belangrijk document bij de verkoop van uw huis. Zo maakt het document de conditie en waarde van uw installatie aantoonbaar.

  • Op de verklaring staat door welke installateur de installatie is aangelegd. De nieuwe eigenaar van het pand is vaak geholpen met informatie over de installatie en installateur.

 

Qbisnl

Qbisnl is een openbaar en onafhankelijk kwaliteitsregister , opgericht op verzoek van de overheid. Welektro is in dit register opgenomen vanwege onze laagspanningserkenning.

 

Techniek Nederland

Techniek Nederland , voorheen bekend onder de naam Uneto-VNI, is een ondernemersvereniging voor installatiebedrijven. Wij maken van Techniek Nederland onder andere gebruik om op de hoogte te blijven van technische ontwikkelingen. Daarnaast heeft onze klant de mogelijkheid om gebruik te maken van de geschillencommissie van Techniek Nederland. Tevens hanteren wij de Algemene Leveringsvoorwaarden van deze organisatie.

Zegelrecht

Door onze laagspanningserkenning, beschikken wij tevens over zegelrecht van de netbeheerder. Aan een elektrische installatie mag nooit onder spanning gewerkt worden. Aangezien het merendeel van de groepenkasten bij de consument nog niet is voorzien van een hoofdschakelaar, moeten wij de groepenkast spanningsloos maken. Dit kan alleen door het verbreken van de zegels van de netbeheerder. Met het zegelrecht zijn wij bevoegd om deze zegels te verbreken, en na onze werkzaamheden weer aan te brengen. Deze zegels zijn voorzien van unieke identificatiecodes, waarmee netbeheerder en/of energieleverancier ten alle tijden kan achterhalen door welke installateur er is verzegeld. Op deze manier kunnen wij dus altijd veilig, en dus conform norm- regel- en wetgeving, werken.

 

VCA

Al onze medewerkers beschikken over het VCA diploma. Veilig werken is immers een must. Werken met zonnepanelen is niet zonder risico. Niet voor onze monteurs, maar ook niet voor onze klanten. Door de wet Keten Aansprakelijkheid, kan de opdrachtgever (mede) verantwoordelijk gehouden worden voor ongevallen of andere aansprakelijkheden. Wij werken dan ook uitsluitend veilig conform Arbo wetgeving (NEN 3140).

 

Zonnestroom certificaten

Voor onze toekomstige zonnestroom erkenning, beschikken wij al enige tijd over de volgende certificaten:

Getuigschrift Ontwerp Zonnestroom

Getuigschrift Bouwkundige Montage Zonnestroom

Certificaat Montage Zonne Energie Systemen Opdak

Certificaat Installeren Zonnestroom

Certificaat Opleveren en Inspectie van Zonnestroom Installaties

2013

10.000+

250.000+

2,4 GwH+

Opgericht

Projecten 

opgeleverd

Zonnepanelen

geplaatst

Duurzaam

bespaard

Erkend en vertrouwd

Contact

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor een geheel vrijblijvend advies op uw locatie kunt u onderstaand formulier gebruiken,

e-mailen via info@welektro.nl of bellen met
030 696 63 82. We kunnen dan snel een afspraak maken om te zien hoe en waar u kunt besparen.

Vraag een adviesgesprek aan

Dank voor uw aanvraag,
we nemen snel contact met u op!

Wij zijn Welektro

Noord IJsseldijk 95 D
3402 PG IJsselstein

T: 030 - 696 63 82
E: info@welektro.nl

KvK-nummer 57842590
BTW-nummer NL170920859B01
Bank NL10ABNA0592609561

Een beller is sneller:

030 696 63 82

Werken bij Welektro?

Wij zijn altijd op zoek naar talenten op gebied van elektro/installatietechniek.

Ben jij zo iemand? Email ons dan via werken@welektro.nl